28/1/17

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ...Β' 

  


Εγώ πολύ χρόνο σπατάλησα στην ζω­ή μου μέσα στην μα­ται­ό­τη­τα και όλη σχεδόν  την νεὀτητά μου στην ματαιοπονία να μελετώ την γνώση τής  δήθεν σοφίας την οποία ο Θεός απέδειξε ως ανόητη. 

Ό­ταν ξύ­πνη­σα σαν α­πό βα­θύ ύ­πνο, και αναζήτησα το θαυ­μα­στό φως της σο­φί­ας του Ευ­αγ­γε­λί­ου που οδηγεί την Αλήθεια, κατανόησα πόσο άχρηστη ήταν η σοφία των αρχόντων του αιώνα τούτου. Και κλαίγοντας την ελεεινή μου ζωή ζή­τη­σα α­πό τον Θε­ό να μου δώ­σει κά­ποι­ον που θα με χει­ρα­γω­γή­σει στην ει­σα­γω­γή των δογ­μά­των της ευ­σε­βεί­ας, στην χρι­στι­α­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α.

 Και πριν α­πό ό­λα, ή­θε­λα να κά­νω κά­ποι­α δι­όρ­θω­ση του ή­θους μου, δι­ό­τι και αυ­τό εί­χε δι­α­στρα­φεί, εί­χε χαλάσει κά­πως ο χα­ρα­κτή­ρας μου, α­πό την πολ­λή ε­πα­φή που εί­χα με τους φαύ­λους.

Μέγας Βασίλειος, ( PG 32,824).

  


27/1/17

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ...Α'  
 ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Δεν είναι μόνο αυτή η γέννηση

των καημένων των ανθρώπων

που έρχεται από σάρκα και αίμα,

αφού είναι θνητοί

που γεννιούνται εδώ

και πεθαίνουν τόσο γρήγορα·

αυτή είναι βέβαια η πρώτη.Έπειτα είναι το βάπτισμα του

Αγίου Πνεύματος, όταν το φως Του

κατεβαίνει στους βαπτιζόμενους εν ύδατι.Η τρίτη πάλι μας γεννά από

τα δάκρυα και τους πόνους μας,

που καθαρίζουν την εικόνα μας

από τους σπίλους της φαυλότητας.Στην μια γεννιέσαι απ’ τους πατέρες σου,

στην άλλη γίνεσαι παιδί Θεού,

στην τρίτη ο ίδιος είσαι ο γεννήτορας,

όσο η ζωή σου ακολουθεί το άγιο φως.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος

25/1/17

Ανιχνεύσεις


Τι είναι αλήθεια τελικά;
Εκείνο που λογιάζει ο νους
ή της καρδιάς τα βάθη;
Αυτό που βλέπει ή λογική
με το αυστηρό της μάτι
ή αυτό
που μυστικά ιχνηλατεί
του έσω κόσμου η ζωή
όταν με βλέμμα άγρυπνο
και με καρδιά γεμάτη
αναγιγνώσκει τη σιωπή
που μες στου κόσμου το μυχό
γεννάει ζωή απ την αρχή
με έσω μυστικό ρυθμό
πίσω από του προφανούς 
την πλάτη;

Όλγα

17/1/17

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : " ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ"


Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, παρουσιάστηκε επίσημα στο ενοριακό κέντρο
 του Ι. Ν. Παμ. Ταξιαρχών, το βιβλίο του π. Χριστοδούλου Μπίθα, 

"ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ, 
 Ιστορίες μετανοίας βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα" (εκδ. Γρηγόρη)
Για το βιβλίο μίλησαν οι : 

πρωτ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ,
και ο θεολόγος και συγγραφέας πρωτ. Βασίλειος Χριστοδούλου.

Την συζήτηση συντόνισε ο Σωτήριος Ν. Κόλλιας,  δρ. θεολογίας.
 Κείμενα διάβασε η ηθοποιός Μαρία Κάτσενου.16/1/17

Το ύψος της πνευματικής ζωής


Προσευχόταν ο όσιος Αντώνιος να του αποκαλύψει ο Κύριος το μέ­τρο, στο οποίο έφθασε. Και του υποδείχθηκε: «Αντώνιε, δεν έχεις φθάσει ακόμη στο μέτρο εκείνου του τσαγκάρη στην Αλεξάνδρεια». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στον τσαγκάρη και τον ρώτησε πώς ζει. Εκείνος απήντησε πώς το ένα τρίτο του ημερομισθίου του το δίνει στον ναό, το ένα τρίτο στους πτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο Αντώνιος όμως, πού εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοι­κούσε την έρημο με φτώχεια μεγαλύτερη από τον τσαγκάρη, δεν εξεπλάγη με αυτό. Η υπεροχή του δεν βρισκόταν σίγουρα σε αυ­τό. Λέει λοιπόν στον τσαγκάρη: «Ο Κύριος με έστειλε σε σέ­να, για να μάθω πώς ζεις». Ο ταπεινός τσαγκάρης σεβόταν τον Αντώνιο και φοβισμένος απήντησε: «Δεν γνωρίζω αλήθεια αββά να έχω κάνει κάτι αξιόλογο, εκτός από το ότι, καθώς σηκώνομαι κάθε πρωί και πριν πιάσω το εργόχειρό μου λέω στον εαυτό μου, ότι όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού γιατί είναι δίκαιοι και ενάρετοι κι εγώ μόνο κληρονομώ την κόλαση εξαιτίας των αμαρτιών μου· και πάλι το βράδυ πριν κοιμηθώ σκέπτομαι και λέω το ίδιο πράγμα, ότι όλοι σώζονται και μόνος εγώ κολάζομαι».

Από το Γεροντικό